Umowa z fotografem ślubnym – co powinno się w niej znaleźć?

Co powinno znaleźć się w umowie z fotografem ślubnym? Jakich zapisów nie może zabraknąć? Odpowiadamy!

Zakres usług i czas pracy fotografa ślubnego

Przede wszystkim należy dopilnować, by w umowie znalazł się zapis związany z zakresem usług fotografa ślubnego, jak również czasem jego pracy. Ile godzin będzie pracował fotograf w dniu naszego ślubu? W jakich momentach fotograf ślubny Katowice będzie uczestniczył? Te kwestie powinny być wyjaśnione jeszcze przed podpisaniem umowy, a następnie powinny znaleźć się w jej zapisach i warto tego dopilnować, ponieważ wtedy każda ze stron będzie miała jasność co do warunków współpracy.

Koszt usługi

Dodatkowo w umowie z fotografem powinny znaleźć się zapisy związane z kosztem usługi. Warto przy tym dopilnować, by była to stała kwota, która nagle nie wzrośnie przed terminem realizacji usługi.

Data i miejsce realizacji zlecenia

Nie zapominajmy również o dacie, czy miejscu realizacji zlecenia. Dzięki temu fotograf będzie wiedział, gdzie ma się zjawić i kiedy, a my nie zostaniemy bez osoby, która zajmie się robieniem zdjęć.