Do czego można wykorzystać profesjonalne badanie wariografem?

Choć nauka psychologii od wielu lat zajmuje się zagadnieniem kłamstwa, to wciąż nie wyodrębniono oznak, które pozwoliłyby ze stuprocentową pewnością wskazać nieszczerość drugiej osoby. Kłamstwo jest bowiem widoczne na płaszczyźnie psychofizjologicznej. Do jego rozpoznania potrzebna jest zaawansowana aparatura, która monitoruje reakcje zachodzące w organizmie na skutek usłyszenia trudnego pytania, a także udzielania nieprawdziwej odpowiedzi.

W jakich obszarach wykorzystuje się badania wariografem?

Wszystko zależy od potrzeb klienta. Obecnie, bardzo popularne są testy wykrywaczem kłamstw prowadzone w trakcie procesu rekrutacyjnego przez pracodawców. Rolą badania jest wykluczenie kandydatów, których jedyną motywacją są wysokie zarobki. Bardzo często pracodawcy chcą także sprawdzić lojalność i oddanie wieloletnich pracowników i dokonują tego właśnie za sprawą psychofizjologicznych badań poligraficznych. Nie brakuje także osób prywatnych, które chcą sprawdzić wierność swojego partnera życiowego.

Czy badania poligraficzne dają wiarygodne wyniki?27

Wariograf to urządzenie pomiarowe, które monitoruje zmiany fizjologiczne w organizmie człowieka wywołane konkretnymi emocjami. Te pojawiają się już po zadaniu kłopotliwego pytania i pogłębiają w sytuacji, gdy osoba badana mówi nieprawdę. Testy oferowane przez badaniewariografem.pl są wykonywane w idealnych warunkach niezakłócających przebiegu badania. Wyniki są na tyle wiarygodne, że mogą zostać wykorzystane jako dowód w procesie sądowym.

Jak w praktyce wygląda badanie wariografem?

Początkowo określa się oczekiwania klienta wobec badania. Następnie formułowane są pytania, które pozwolą uzyskać miarodajne wyniki. Przed rozpoczęciem testu, osoba badana musi wyrazić swoją zgodę. Samo badanie jest bezbolesne i trwa do kilkudziesięciu minut. Specjalista prowadzący test, oprócz pytań krytycznych, zadaje także pytania kontrolne i obojętne. W ten sposób można uzyskać dokładniejszy pomiar w sytuacji ewentualnych, fałszywych odpowiedzi.